or log in to your account

VIDEO

Nawawalan ka na ba ng pag-asa para sa Pilipinas?

Marahil ay marami rin sa inyo ang tila nawalan na ng pag-asa para sa Pilipinas. Inaasam mo rin ba ang tunay na pagbabago para sa ating bansa? Pakinggan natin si Ms. Venus Raj. Maging bahagi ng pagbabago para sa Panginoon at sa ating bansa. Bisitahin ang https://cvm.com.ph/ para sa ibang detalye.