or log in to your account

Paano nga ba pumili ng lider na naaayon sa Salita ng Diyos?

May napupusuan ka na ba para maging lider ng ating bansa? Sa kabi-kabilang diskusyon at mga kumakalat na pekeng impormasyon, sino nga ba ang tama? Ano nga ba ang tama?

Panahon na para buksan ang ating mga mata sa ilaw ng katotohanan. Maging bahagi ng pagbabago para sa Panginoon at sa ating bansa. Bisitahin ang https://cvm.com.ph/ para sa iba pang detalye.

Share this news:

CVM NEWS & UPDATES

Many people elect leaders based on personality, popularity, one’s personal affinity, or perhaps misplaced hope in a candidate’s promise, but God’s ways have always been based on a person’s character. The kind of leader we choose is critical, and we must strive to elect leaders God would approve of. Leaders of good character and competence. Leaders who stand for justice. Leaders who are willing to be held accountable. Leaders who uphold biblical family values. A movement based on Christian values is one way to secure hope for our children and the generations to come.

BE PART OF THE MOVEMENT!

FIND US ON SOCIAL MEDIA

@christianvaluesmovement