What is Christian Values Movement?

Karamihan sa atin ay nangangarap na makakita ng pagbabago sa Pilipinas, pero ilan ba sa atin ang handang tanggapin ang hamon upang ito ay makamtan